Saturday, May 19, 2018

Silnik do bieżni: porównanie


Powyższy wykres pokazuje zużycie w A silnika 180 V w porównaniu z silnikiem 110 V. Zużycie silnika 110 V jest znacznie wyższe niż silnika o mocy 180 V.

 
Silnik Icon 110V

 
Porównanie RPM 110V-180V
Powyższy wykres pokazuje liczbę zwojów na minutę (RPM) wykrytych w silnikach 180 V i 110 V.
Silnik 110 V o mocy około 20 woltów ma prędkość wirowania równą silnikowi 180 V w punkcie pracy 50V.
Zakładając obciążenie 150 W, zużycie silnika 180 V utrzymuje się na poziomie około 3A, podczas gdy silnik 110 V wynosi 7,5 A, co powoduje zwiększone ryzyko przegrzania płyty kontrolnej silnika i silnika.
Z tego powodu należy unikać stosowania silników 110 V o dużych obciążeniach, w szczególności chodzenia. Skontaktuj się z naszymi inżynierami, aby wymienić silniki 110 V na silniki 180 V na bieżni. http://www.partsfortreadmill.com/

No comments:

Post a Comment